छत्तीसगढ़ी म पढ़व- थोर बहुत ओसरतिस त रेंगे-रेंगे आ जाते'

अभी कायहे के समय हा अपन गति ला फेर रपोटे लेवत हे. चलतिच मा कतको झन झोलाए असन होगे हावंय.फेर चलन ला कोनो रोके नई सकय. अइसन बेरा मा कहू थोर बहुत ओसरतिस त आ जतेव कांही सुख दुख ला गोठिया लेतेन.

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.